Drzwi Aluminiowe

DRZWI PRZESUWNE I PODNOSZONO – PRZESUWNE

ZASTOSOWANIE

System DP 150 służy do konstruowania okien i drzwi przesuwnych przeznaczonych do zabudowy zewnętrznej i wewnętrznej. Konstrukcje przesuwne DP 150 przeznaczone są do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, głównie indywidualnego i użyteczności publicznej jako:

Przegroda zewnętrzna gdy stanowi:

wyjście z pomieszczenia mieszkalnego na taras (jako jedyna przegroda oddzielająca mieszkanie od otoczenia zewnętrznego), wyjście z ogrodów zimowych (ogrzewanych i nieogrzewanych) gdy drzwi te montowane są w konstrukcji aluminiowo – szklanej dobudowanej do budynku mieszkalnego i stanowię drugą przegrodę (w ścianie budynku znajduje się właściwa przegroda spełniająca warunki ochrony cieplnej, akustycznej itp.),
jedyną przegrodę wbudowaną w konstrukcję aluminiowo – szklaną ogrodu zimowego, w sytuacji gdy pomieszczenie mieszkalne połączone jest z ogrzewaną zabudowa tarasu (ogrodu zimowego).
okno zewnętrzne w budynkach mieszkalnych lub użyteczności publicznej

Ślusarka powyższa wykonana jest w systemie MB-60, który jest nowoczesnym rozwiązaniem służącym do wykonania wymagających dużej izolacji termicznej i akustycznej emelentów architektury zewnetrznej.

Przegroda wewnętrzna:

do kształtowania nośnych ścian przesuwnych w budynkach mieszkalnych, do aranżacji pomieszczeń i boksów biurowych, do wykonywania zabudów biurowych (np. regały, szafy z drzwiami przesuwnymi).

Wykonane w systemie MB-45, bez izolacji termicznej, o dużej uniwersalności i atrakcyjności rozwiązań.