Okna Pasywne – KOMBISYSTEM S 9000

Standard pasywny z systemem S 9000

Nowy system S 9000 firmy GEALAN posiadając 6 komór w ościeżnicy i 6 komór skrzydle, zoptymalizowaną geometrię stali, głęboko osadzony pakiet szybowy i przemyślany system uszczelnienia, dysponuje innowacyjną i nowoczesną konstrukcją profili, która umożliwia najlepsze spełnienie w ekonomiczny sposób wysokich wymagań dla okien pasywnych. Więcej informacji dostępnych jest w obszarze Doskonała izolacja termiczna.

  • 6 komór w ościeżnicy i 6 komór w skrzydle
  • Jednakowa geometria stali w ościeżnicy i skrzydle
  • Spójny system uszczelek w trzech płaszczyznach
  • Głębsze osadzenie pakietu szybowego dzięki wysokości przylgi 26 mm.

Co to jest dom pasywny?

Dom pasywny zapewnia zarówno zimą jak i latem stale komfortową temperaturę bez użycia tradycyjnego ogrzewania lub klimatyzacji – dom „podgrzewa się” i „chłodzi” czysto pasywnie. Wykorzystanie ciepła promieni słonecznych wnikających przez okna, jak również ciepła wytwarzanego przez urządzenia i użytkowników jest wystarczające, aby w okresie grzewczym utrzymać w budynku komfortową temperaturę wewnętrzną.

Warunkiem koniecznym dla domu pasywnego jest roczne zapotrzebowanie na energię grzewczą poniżej 15 kWh/(m2a). Odpowiada to porównywalnemu zapotrzebowaniu na olej opałowy w wysokości 1,5 l / (m2). Całkowite zapotrzebowanie na energię, włączając ciepłą wodę i energię elektryczną, wynosi w europejskim domu pasywnym poniżej 120 kWh / (m2).

Ponadto, domy pasywne wyróżniają się wysokim stopniem komfortu cieplnego. Nawet przy długo utrzymujących się na zewnątrz niskich temperaturach, temperatury powierzchni elementów budowlanych wewnątrz nie spadną poniżej określonego poziomu. W ten sposób unika się efektu „wieje zimnem od okien”, który zwyczajowo wynika z dużej różnicy temperatury między zimnym elementem budowlanym a cieplejszym powietrzem w pomieszczeniu i który jest odczuwany przez użytkownika jako przeciąg.

Standard pasywny to ekonomiczne założenie o obniżeniu do minimum zapotrzebowania na energię w nowych budynkach przy jednoczesnym zwiększeniu komfortu mieszkania. Osiągnięta oszczędność energii oszczędza zasoby naturalne oraz przyczynia się do zrównoważonego rozwoju.

Jakie wymagania wynikają stąd wobec okien?

Okna do zastosowania w domach pasywnych mają bardzo wysoką wartość izolacji termicznej. Współczynnik przenikalności cieplnej okna Uw musi być mniejszy lub równy 0,8 W / m2 K. W wytycznych ift WA-15/2 „Standard pasywny okien, drzwi zewnętrznych i fasad” są uregulowane wymagania eksploatacyjne wobec okien pasywnych. Te wytyczne definiują nie tylko wymagania dotyczące strat ciepła przez okna i ich przyłączy budowlanych, ale również określają minimalne wartości temperatury powierzchni przyłączy budowlanych, pakietów szybowych lub paneli wypełniających. Dzięki temu w pomieszczeniach zapewniony jest komfort termiczny i unika się wykraplania wody kondensacyjnej w niekorzystnych miejscach. Dodatkowo określone są wymagania w zakresie użyteczności okna, które należy udowodnić w testach laboratoryjnych okna na przepuszczalność powietrza, wodoszczelność, odporność na wiatr, wytrzymałość mechaniczną i odporność na uderzenia.

Ze względu na swoje doskonałe właściwości termiczne i charakterystykę działania okna o standardzie pasywnym można również wykorzystać przy renowacji starych budynków lub budowie nowych.

Innowacyjne uszczelnienie środkowe stosowane wedle życzenia

Nowy system GEALAN S 9000 o głębokości 82,5mm łączy cechy i zalety uszczelnienia środkowego i oporowego. Szerokość systemu, sześć komór w ościeżnicy i skrzydle oraz spójny system rozmieszczenia uszczelek w trzech płaszczyznach są gwarantami dla doskonałej izolacji termicznej. Okno to zaspokaja nawet najwyższe oczekiwania.

Zwiększona statyka dzięki STV® – Statyczno-Termiczny Variant GEALAN

Wynaleziona przez firmę GEALAN technologia STV® (Statyczno-Termiczny-Variant) polega na trwałym sklejeniu pakietu szybowego i skrzydła za pomocą specjalnie w tym celu wynalezionej taśmy klejącej, przy pozostawieniu klasycznego klockowania pakietu szybowego. Sklejenie pakietu szybowego ze skrzydłem powoduje, że sztywność szkła jest przeniesiona na skrzydło i cały system osiąga większą stabilność. Dzięki temu okna o standardowych rozmiarach można produkować zupełnie bez wzmocnień stalowych. Natomiast stosując STV® razem ze standardowym wzmocnieniem stalowym, można wyprodukować szczególnie duże okna.

Nowy system GEALAN S 9000 o głębokości 82,5mm łączy cechy i zalety uszczelnienia środkowego i oporowego. Szerokość systemu, sześć komór w ościeżnicy i skrzydle oraz spójny system rozmieszczenia uszczelek w trzech płaszczyznach są gwarantami dla doskonałej izolacji termicznej. Okno to zaspokaja nawet najwyższe oczekiwania.
dla szyby: 4/12/4/12/4 = 0,85
dla szyby: 4/16/4/16/4 = 0,78
dla szyby: 4/18/4/18/4 = 0,70